EFS och Salt

Friluftsgudstjänst på Lindängen

EFS står för Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Det är en självständig organisation inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. EFS bildades 1856 av några studenter i Stockholm. De ville ha fram en förnyelse av Svenska kyrkan. Bland annat hade de ett starkt missionsintresse.