Engagera dig

Pajförsäljning under EFS basar

Välkommen att engagera dig i våra verksamheter. Vi har uppgifter för alla, oavsett om du vill bli ledare för en grupp, hjälpa till praktiskt under en gudstjänst, baka till kyrkkaffen eller sitta med i en styrelse eller ett utskott.

Bli ledare

Vi har många engagerade ledare för EFS och Salts grupper. Vill du hjälpa till i en av våra grupper? Ta då kontakt med den gruppens ledare. Du kan även ta kontakt med vår församlingsassistent om du vill bli ledare för en barn- eller ungdomsgrupp.

Petter Johansson

Petter Johansson

Församlingsassistent
070-091 91 59
petter.johansson@hagaberg.nu

Ansvarsgrupper

Våra ansvarsgrupper hjälper till på gudstjänster. De läser texter, ringer i kyrkklockan, tar upp kollekt med mera. Ansvarsgrupperna ansvarar även för kyrkkaffen och andra gemenskapsaktiviteter. Här finns gott om uppgifter och fler personer är varmt välkomna att gå med i en ansvarsgrupp.

Vill du hjälpa till i en ansvarsgrupp? Ta då kontakt med Elisabeth Olofsson, ansvarsgruppernas kontaktperson.

Elisabeth Olofsson

Kontaktperson för ansvarsgrupperna
070-255 89 28
08-550 608 42
elisabeth.m.olofsson10@gmail.com

Ljudgruppen

Är du intresserad av att gå med i ljudgruppen och hjälpa till att sköta ljudet under gudstjänster? Ta då kontakt med Erik Gravenfors.

Erik Gravenfors

Kontaktperson för ljudgruppen
erikgravenfors@hotmail.com

Projektorgruppen

Vill du hjälpa till att sköta kapellets projektor under våra gudstjänster? Ta då kontakt med Daniel Claesson, kontaktperson för projektogruppen.

Daniel Claesson

Daniel Claesson

Webbansvarig
Kontakta mig om du har frågor om hemsidan
073-442 75 56
daniel@danielc.se

Styrelser och utskott

EFS i Södertälje och Salt i Södertälje har varsin styrelse. EFS har dessutom ett antal utskott och kommittéer.

Är du intresserad av att engagera dig i en styrelse eller ett utskott? Ta då kontakt med EFS i Södertäljes ordförande.

Marit Mossberg

Marit Mossberg

Ordförande EFS
maritmossberg@gmail.com